Zgoda na udostępnienie danych osobowych

Zgoda na udostępnienie danych osobowych

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, email i adres firmy) Organizatorom i Partnerom IV edycji Konferencji IiRdB 2023:

a. Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.  ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000653658, NIP 6372159473, REGON 121163910;

b. Dimension4 Sp. z o.o. sp. k., ul. Improwizacji 5, 01-992 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000510894, NIP 1182099021

c. GMP Defence Sp. z o.o.  ul. Lisia 17, 03-678 Warszawa, NIP 5342444352, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000978325;

d. Finder Polska Sp. z o.o. Sady ul. Logistyczna 27, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 779-24-42-331, nr KRS 0000619495 prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

e. KONTAKT-SIMON S.A. ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000076837, (NIP: 652-000-53-66, REGON: 272195300

f. Eaton Electric Sp. z o.o. ul. Galaktyczna, 80-299 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000080541, NIP: 584-10-22-327, Regon: 190892407

g. ETI Polam Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk, NIP 568-13-70-113, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000044289.

h. THEUSLED „TNC INVESTMENTS” SP. Z O.O., SP. K., ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa, NIP 5223018755, KRS: 0000523353, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w celu prowadzenia przez te podmioty działań marketingowych za pośrednictwem adresu mailowego. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem.

Kontakt

Relaton Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 21B
02-738 Warszawa

+48 608 180 884

biuro@relaton.pl

Regulamin